Chroom 6 klachten en waarom is het gevaarlijk?

Chroom 6, ook bekend als hexavalent oxide van chroom, is een chemische stof die veelal wordt gebruikt in processen binnen de industrie. Het is een stof die afgeleid is van chroom, een natuurlijk veelvoorkomend element. Het staat echter bekend om zijn potentiële gevaren voor de gezondheid. Maar waar komt u het tegen en wanneer is dit een gevaarlijke stof? JongDijk Dienstverleners leert u meer over hoe u uzelf kunt beschermen en wat de gevolgen zijn van blootstelling hieraan.

Chroom 6 klachten

Chroom 6 is een stof die veelvuldig wordt gebruikt in diverse industrieën, maar het brengt gezondheidsrisico’s met zich mee. Het is van groot belang om bewust te zijn van chroom 6 klachten en passende veiligheidsmaatregelen te nemen om blootstelling te minimaliseren.

Bij het werken met gevaarlijke stoffen moet de gezondheid altijd voorop staan om mogelijke klachten te voorkomen. In situaties waarin chroom-6-verontreiniging aanwezig is, kan sanering noodzakelijk zijn. Chroom 6 saneren houdt in dat de verontreinigde gebieden grondig worden gereinigd en behandeld om de verspreiding van de stof te stoppen en de risico’s voor de gezondheid te verminderen. Dit proces vereist strikte veiligheidsprotocollen om ervoor te zorgen dat het effectief en veilig wordt uitgevoerd.

Symptomen bij blootstelling

Wanneer u wordt blootgesteld aan hoge concentraties chroom 6, kunnen er verschillende symptomen optreden.

Enkele milde symptomen die op korte termijn kunnen optreden:

 • Huidirritatie
 • Irritatie van slijmvliezen
 • Astmatische klachten
 • Kuchen, hoesten en braken
 • Allergie
 • Jeuk

Op langere termijn kan chroom 6 tot ernstige klachten leiden, zoals:

 • Longkanker
 • Maagkanker
 • Hersenkanker
 • Onvruchtbaarheid
 • COPD
 • Blindheid

Waar komt u chroom 6 tegen?

De stof wordt veelal aangetroffen in verf en coatings die worden gebruikt op metalen oppervlakken om corrosie tegen te gaan. De stof heeft namelijk als eigenschap dat het roest op metalen objecten tegengaat. Het komt ook voor in sommige hout behandelingsmiddelen en als pigment in enkele verven. Daarnaast kan het voorkomen in roestvrij staal en in de lucht door de verbranding van chroom houdende materialen.

Chroom 6 klachten

Waarom is het gevaarlijk?

Het gevaar schuilt in de blootstelling aan chroom 6. Vooral bij het inademen van stof of dampen. Langdurige blootstelling aan deze stof kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen, zoals longkanker, huiduitslag en irritatie van de luchtwegen. Bij het werken en slopen van materialen die chroom 6 bevatten, is het van groot belang om veiligheidsmaatregelen te nemen. U kunt niet altijd weten of de stof aanwezig is. Het is namelijk niet waarneembaar met het blote oog.

Hoe kunt u zichzelf beschermen?

Wanneer u met chroom 6 werkt, is het dragen van adembescherming en beschermende kleding essentieel. De werkruimtes moeten goed geventileerd zijn om blootstelling te voorkomen. Regelmatige controles van de gezondheid zijn ook belangrijk voor mensen die geregeld met de stof in aanraking komen. Door deze adviezen goed op te volgend vermindert u de kans op klachten aanzienlijk.

JongDijk, dé specialist in het verwijderen van Chroom-6

Heeft u twijfels over de aanwezigheid van chroom-6 in uw woning of pand en u wilt deze stof laten saneren? Neem contact op met JongDijk Dienstverleners! Wij hebben ons de afgelopen jaren gespecialiseerd in het snel en veilig verwijderen van deze stof. Met ons team zorgen wij ervoor dat het op een veilige manier wordt verwijderd. Wij waarborgen de veiligheid van u en uw omgeving. Neem voor meer informatie gerust contact met ons op via 085-0470 470 of vul ons contactformulier in.

Menu